Условия за връщане / рекламация

Условия за връщане / рекламация

 

1. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;

възникнал дефект по време на транспортирането;

цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

не спазен срока на доставка.

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продуктите в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупения продукт от клиента или трето упълномощено лице, различно от превозвача.

2. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗП (Закон за защита на потребителите и за правилата на търговия), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

3. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

4. По силата на чл. 50 от ЗЗП потребителят може да упражни правата си в 15 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

2. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА / Рекламация, право на отказ до 14 дни.

1. Съгласно чл.52 ал.1 и ал.2 от ЗЗП, потребителят има правото да уведоми КП КЪМПАНИ ЕООД с подаване на електронно заявление по образец в сайта на фирмата www.Vinarna.bgна адрес , https://www.vinarna.bg/index.php?route=account/return/add  като трябва да изпрати неговото име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес, че се отказва недвусмислено от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта (чл. 50 от ЗЗП) или в случай на представяне на услуги - от датата на сключване на договора.

2. При връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, КП КЪМПАНИ ЕООД си запазва правото да реши какъв процент ще намали от цената, която се в върне на клиента.

3. Съгласно законното право при връщане на продукта съгласно чл. 54, възстановяването на стойността, ще бъде в рамките на 14 дни. Начините на възстановяване на парите са следните:

Всички видове плащания независимо от ППП или чрез електронно плащане, карта, econtPay и т.н. –  – по банков път на сметка предоставена от клиента, ако е юридическо лице, задължително фирмена сметка, до 14 дни СЛЕД получаване и установяване на вида на върнатата стока.

4. Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. (https://www.vinarna.bg/index.php?route=account/return/add )

За да спази срока за отказ от договора, потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора/покупка, като използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договор -https://www.vinarna.bg/index.php?route=account/return/add
3. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ:
• Стоката, трябва да е в оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на продукта. Моля да запазите оригиналните кутии, книжки, найлончета и торбички лепенки.
• Трябва да бъде без следи от употреба, без следи от удари, без драскотини и с всички защитни покрития, които продукта е имал при получаването му.
• Разходите за връщането на продукта са за Ваша сметка (за сметка на клиента!!!)  до офис на Еконт гр. София, офис Суходол  гр. София ул. "Траян Танев 40"

 
4. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:
• Заплатени суми за услуги, които вече са консумирани - ремонт, закупени допълнителни гаранции;
• Стоки, които са с изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка;
• Продукти с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя;

• Продукти с Нарушена цялост, количество, нарушена опаковка, качество и вид! 

• Стоки, внесени, изработени, доставени по поръчка (отрязани парчета полиетилен по размер и т.н.) 

ФИРМА КП КЪМПАНИ ЕООД изпраща всички свой поръчки с опция преглед пред куриер! При НЕ заявяване на претенция по време на прегледа за целостта, вида, количеството и качеството на поръчката, то ние счетаме, че нямате претенции към нас! Изключение прави връщането и предявяването на рекламация в 14 дневен срок на НЕ отваряни, НЕ използвани стоки! 


5. ПРОЦЕДУРА НА ВРЪЩАНЕ
1. Известявате ни за желанието си за връщане на стоката по начин: с попълване на електрония ни формуляр за рекламация: 
https://www.vinarna.bg/index.php?route=account/return/add    , уведомяване на фирма КП КЪМПАНИ ЕООД с телефонно обаждане за намерението и предприетите действия!
2. Изпращате за Ваша сметка стоката със застраховка и право на преглед до офис на Еконт гр. София, офис Суходол!!!!

3. Получавайки върнатия продукт, служител на нашата фирма ще прегледа съдържанието на пратката;
4. За да се избегнат случаи на злоупотреба при връщане на продукти ще извършим преглед и тест на артикула.
5. Стойността на върнатите продукти ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни по сметката, която сте посочили в заявлението за връщане;
6. Паричната стойност на върнатия продукт, може да се използва за закупуване на други продукти (замяна със същия или друг продукт) или сумата да бъде върната до 14 дни от датата на връщане на стоката.
7. Ако имате въпрос за допълнителна информация, можете да се свържете с нас телефон: 0882502728


6. САНКЦИИ
Отговорност за вреди причинени от надраскване, заливане, счупване, изгаряне и други въздействия от потребителите:
При проверката за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от Ваша страна, отваряне на оригинална опаковка, нарушаване на целостта на артикула, липса по количеството на артикула ако открием такива, КП КЪМПАНИ ЕООД ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.
Примери за прихващания – такси към върнати продукти:
• приспада се до 90% от заплатената сума, ако липсва част от пълната окомплектовка ;
• приспада се до 50%, ако е нарушена оригиналната опаковка – повредена, скъсана, надраскана или др.;
• приспада се до пълната стойност на артикул с нарушена опаковка и цялост (липса на семена, треви, тор, торф и др.)

7. ДРУГИ

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Vinarna.bgе изключителна собственост на КП КЪМПАНИ ЕООД . Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на vinarna.bg , без изричното писмено съгласие на КП КЪМПАНИ ЕООД . Имената, знаците и символите на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на Vinarna.bgможе да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до Vinarna.bgпо никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. КП КЪМПАНИ ЕООД  не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Vinarna.bgили свързаните и предоставяни чрез Vinarna.bgуслуги. Въпреки, че Vinarna.bgсе стреми да предоставя пълна и точна информация за продуктите и услугите, които предлага чрез интернет магазин www.vinarna.bg , е възможно да са допуснати печатни грешки, грешки в тяхната стойност (цена), разлики в цветовото представяне на продуктите, техния дизайн и технически характеристики. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип на office@Vinarna.bgза да ги отстраним своевременно. Благодарим предварително! КП КЪМПАНИ ЕООД  има право по всяко време да променя съдържанието на vinarna.bg, предлаганите стоки, услуги и техните цени, и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на Vinarna.bgсе публикуват на Vinarna.bgи са достъпни за всички потребители.

8. Политики за поверителност може да намерите на адрес: https://www.vinarna.bg/Obshti-usloviq

9. С ползването на сайта и направата на поръчка фирма КП КЪМПАНИ ЕООД приема, че сте съгласни с: 
- общи условия на ползване, условия по връщане и предявяване на рекламации, защита на лични данни, събиране на лични данни, ползване на лични данни, предоставяне на лични данни на трети страни, събиране на данни за поведението в сайта. 

-

Последна актуализация 01.10.2022г.